DE ORDEVERSTOORDER

Iedere collega die wel eens een lezing geeft
Of een discussie leidt
Kent het fenomeen
De ordeverstoorder
Meestal een gepensioneerde man
Die alle tijd van de wereld heeft
Niet weet wat hij met die tijd aan moet
Thuis niet echt welkom is
Teveel is
De aandacht mist die hij gewend was
Tijdens zijn werkzaam leven
Zich daarom verdiept in overbodige onderwerpen
En zinloze projecten
Op de hoogte van alle details
Eigenwijs tot op het bot
Blind voor kritiek

Ik had hem weer
In Paramaribo

In een geinteresseerde en betrokken omgeving van meest Surinamers
Geen gemakkelijke praters in het openbaar
Maar wel bereid dat te doen
Op hun manier
Op hun tijd
Uit eigen vrije wil
Zonder druk van buiten
Weet ik

Hij had zich een half uur ingehouden
Toen zag ik hem opstaan
Uit mijn linker ooghoek
Zijn borst vooruit
Zijn volle lengte strekkend
Blank, grijs, de 65 ver voorbij
Hij begon meteen
Mijn verzoek om een microfoon te gebruiken
Zoals iedereen deed
Bleef zonder effect
Die had hij niet nodig
‘Men’ verstond hem toch
En anders moest ‘men’ maar beter luisteren
Hoe onpersoonlijk kan een woord klinken

De toon was gezet

Of de avond niet anders kon
Zo had het geen zin
Hij wilde iedereen aan het woord
Turven of mijn stellingen genoeg voorstanders hadden
Of niet
Hij wilde resultaat zien
Uitgedrukt in harde cijfers

Ik probeerde hem vriendelijk uit te leggen
Dat een discussie-avond
Er niet was voor het CBS
Een gevaarlijke opmerking
Omdat toorn het gevolg had kunnen zijn
Geen nood
Hij luisterde niet
Hij sprak

Tot er een vriendelijke Surinaamse opstond
Of hij wist in welk land hij woonde
Of hij iets wist van de Surinaamse cultuur
Jullie praten vaak voordat je denkt
Wij laten graag iets bezinken
Zeker als het over kunst gaat
Dat mag toch?

Ze zei het uiterst beleefd
Zacht en zorgvuldig geformuleerd

Daar had hij niet van terug
De ordeverstoorder
Een vrouw die hem tegensprak
En dan nog een zwarte vrouw
Bedremmeld ging hij zitten
Met een rood hoofd

Ik kon doorgaan met de discussie
Wij konden doorgaan met de discussie
Onze avond was gered
De kunst had weer alle ruimte

Rob Perree